Clann Fez

Freagra

Tháinig clann Fez inné.

Tá siad deich mbliana d’aois.

Sin Fez sa lár. Sin a dheartháir, Souk, ar chlé.

Sin deartháir eile, Lareche, an madra dubh ar chúl.

Agus sin a dheirfiúr Figo, ar dheis.

Tá deirfiúr amháin eile aige, ach níl sí sa phictiúr.

Cé mhéad madra i gclann Fez mar sin?

Advertisements

Daisy agus Patsy

Freagra

Seo iad Daisy agus Patsy. Tá siad trí bliana d’aois.

Féach ar an ngruaig fhada orthu!

Is cairde iad. Tá siad ina gcónaí leis na hasail.

Is féidir leo rith go tapa.

Ní féidir liom marcaíocht ar Daisy nó Patsy.

Tá siad ró-óg.

Cúig sa nead

Freagra

Chuaigh mé amach an doras aréir.

Bhí cúig fháinleog sa nead.

Tá siad mór anois! Níl alán spás sa nead.

Tá mamaí sa nead freisin.Féach- tá eireaball fada uirthi.

Fáinleog ag titim

Freagra

Bhí mé ag ól cupáin tae ar maidin. Ansin, chuala me WHAM!! ag an bhfuinneog.

Chonaic mé fáinleog ag titim ar an talamh.

Rith mé amach an doras. Bhí Cleo, an cat, sa ghairdín.

Chuir mé Cleo isteach sa teach.

Bhí an fáinleog ina luí ar an talamh. Ní raibh sí marbh.

Bhí a súile ar oscailt. Bhí sí an-chiúin.

Tar éis tamaill, d’eitil sí suas san aer.

Bhí áthas orm!!

Coileán nua

Freagra

Bhí mé i mBaile Átha Cliath ar an Déardaoin.

Fuair mo chara coileán nua. Dunphy is ainm dó.

Bíonn sé ag tafann an t-am ar fad! Is maith leis súgradh.

An bhfuil coileán agat? Cad is ainm dó?

Cabáiste bocht!

Freagra

Féach ar mo chabáiste bocht!

Tá ocras ar na seilidí. Tá siad ag ithe an chabáiste.

Ba mhaith liomsa mo chabáiste a ithe!

Is féidir leis na seilidí plandaí eile a ithe.


Ach is fearr leo mo chabáiste………..


Chonaic mé na cabáistí deasa seo ag Taispeántas Chontae an Chláir.

Níor ith na seilidí na cabáistí sin! Bhí na cabáisti seo an-mhór, chomh mór le liathróid. Fuair siad an chéad(1ú) agus an dara(2ú) duais.

An tarbh is fearr

Freagra

tarbh is fearr

Bhí mé  ag Taispeántas Chontae an Chláir ar an Domhnach.

Lá breá grianmhar a bhí ann. Bhí alán daoine ann.

Bhí alán ainmhithe ann freisin.

Chonaic mé an tarbh mór donn seo.

Fuair sé an chéad duais.

Bhí sé ag búiríl; ‘ IS MISE AN TARBH IS FEARR!!’