Búbú agus Seánaí

Inné an Luan. Lá fliuch a bhí ann.

Tháinig Búbú agus Seánaí suas go dtí an teach.

Sheas siad isteach sa phóirse. Ní maith leo an báisteach.

Bhí siad an chiúin.

Tar éis tamaill tháinig an ghrian amach. Bhí áthas ar Bhúbú agus Seánaí.

Shiúil siad ar ais go dtí an páirc.

Bhí ocras orthu. Thosaigh siad ag ithe.

Advertisements