An Madra Glas

Freagra

Bhí an madra seo gléasta suas ar an 17ú Márta, Lá le Pádraig.

Bhí sé ag fanacht leis an bparáid.

Is maith liom na seamróga snasta sin!

Advertisements

An cat agus an luch

Freagra

Cé leis an cos bán sin?

Is le cat é. Sin Cleo , mo chat.

D’oscail mé an doras ar maidin.

Chonaic mé Cleo ag súgradh le luch.

Bhí eagla ar an luch. Thosaigh sé ag caoineadh.

Phioc mé Cleo suas. Chuir mé isteach sa gharáiste í.

Ansin, rith an luch abhaile.

( Bhí fearg ar Chleo!)

Clann Fez

Freagra

Tháinig clann Fez inné.

Tá siad deich mbliana d’aois.

Sin Fez sa lár. Sin a dheartháir, Souk, ar chlé.

Sin deartháir eile, Lareche, an madra dubh ar chúl.

Agus sin a dheirfiúr Figo, ar dheis.

Tá deirfiúr amháin eile aige, ach níl sí sa phictiúr.

Cé mhéad madra i gclann Fez mar sin?

Daisy agus Patsy

Freagra

Seo iad Daisy agus Patsy. Tá siad trí bliana d’aois.

Féach ar an ngruaig fhada orthu!

Is cairde iad. Tá siad ina gcónaí leis na hasail.

Is féidir leo rith go tapa.

Ní féidir liom marcaíocht ar Daisy nó Patsy.

Tá siad ró-óg.

Coileán nua

Freagra

Bhí mé i mBaile Átha Cliath ar an Déardaoin.

Fuair mo chara coileán nua. Dunphy is ainm dó.

Bíonn sé ag tafann an t-am ar fad! Is maith leis súgradh.

An bhfuil coileán agat? Cad is ainm dó?

Abhaile arís

Freagra

Bhí mé ag ithe mo dhinnéar ar an Déardaoin.

Ansin, chuala mé ‘miaow’. Bhí Cleo ag an bhfuinneog!

D’oscail mé an doras agus rith sí isteach.

Bhí áthas orm. Tháinig sí abhaile!

Rith sí isteach sa chistin.

Bhí ocras uirthi. Thug mé bia di.

Tháinig Fez, an madra, isteach freisin.

Bhí áthas air freisin. Bhí Cleo abhaile arís.

Cat caillte

Freagra

Seo í Cleo. Tá sí trí bliana d’aois.

Tháining cúpla madra ar an Domhnach.

Bhí eagla ar Chleo. Rith sí suas crann.

Tar éis tamaill bhí sí imithe.

Níor tháinig sí abhaile fós.

Cá bhfuil sí?  Tá brón orm anois.

Older Entries